Seřadit podle:
JmĂŠno Cena NĂĄhled Popis
Filtocap 2 195K? OASE Filtocap - kryt pro Filtoclear filtrace.
FiltoMatic Cap L 2 795K? Prameništ? potoka pro FiltoMatic 3000 a 6000, plast.
FiltoMatic Cap XL 3 741K? Prameništ? potoka pro FiltoMatic 12000
2 165K? Obkladový kámen "Inscenio" - elegantnn? zakryje technickou jednotku.
JJ Rainbow Star Add-on Set 55 104K? OASE JJ Rainbow Star Add-on Set. Naprostá novinka, dynamická hra vody Jumping Jet Rainbow Star Set (sada) od firmy OASE Vám nabízí vodní efekty p?sobící mimo?ádným dojmem v jakékoli denní dob?. A? už na terase nebo na zahrad? – Jumping Jet p?edstavuje efe
JJ Rainbow Star Set 61 282K? OASE JJ Rainbow Star Set . P?eneste pomocí rozší?ené sady Jumping Jet hru vody do Vaší zahrady. Dodate?ný Jumping Jet (proud vody) lze snadno napojit na sadu Jumping Jet Rainbow Star. Jumping Jet p?edstavuje efektivní zd?razn?ní sv?tla. Informace o produ
Luminis 3 141K? Sv?telný ?et?z OASE Luminis.
Lunaled 6 1 565K? Jasn? bílé svítící diody pracují ve spojení s fotobu?kou, za soumraku se automaticky zapínají.
Lunaled 9 1 880K? Jasn? bílé svítící diody pracují ve spojení s fotobu?kou, za soumraku se automaticky zapínají.
Lunaqua 10 sv?tlo 1 972K? * Pouzdro z um?lé hmoty, odolné proti úderu. * Strukturovaný speciální sklen?ný zákryt s hliníkovým reflektorem pro optimální využití sv?tla. * Rozsah otá?ení cca. 180° pomocí integrovaného upev?ovacího držadla. * Expedice bez osv?tlovacíc
Lunaqua 3 - Set 1 1 911K? Podvodní reflektor Lunaqua 3. pro efektní osvícení zahrady a jezírka. Možno umíst?ní nad i pod vodní hladinou.
Lunaqua 3 - Set 2 3 293K? Sada Podvodní reflektor Lunaqua 3 Set 2. pro efektní osvícení zahrady a jezírka. Možno umíst?ní nad i pod vodní hladinou.
Lunaqua 3 - Set 3 4 869K? Sada Podvodní reflektor Lunaqua 3 Set 3. pro efektní osvícení zahrady a jezírka. Možno umíst?ní nad i pod vodní hladinou.
Lunaqua 35 3 924K? OASE Lunaqua 35 set. Lunaqua 10 light, 35 Watt + trafo.
Lunaqua Solar 2 795K? Stejnosm?rné napájení 12V s LED diodami zajiš?uje výrazný sv?telný efekt. Možné použití ve vod? i pod vodou, obsahuje p?ípojku pro SolarSafe
3 110K? OASE OxyTex CWS - vzduchování
OxyTex Set 2000 CWS 8 907K? OASE OxyTex Set 2000 CWS - vzduchování
Pond Jet lighting set - sada reflektor? 12 853K? Sada t?í nastavitelnách reflektor? s trafem 3x 50w.P?ívodní kabel 20m
Solarmodul 35 15 345K? * Kolektory nejnov?jší generace * Mimo?ádn? malé rozm?ry, maximální využití z hlediska energie, velmi vysoká odolnost co se tý?e nárazu a zlomu, dlouhá životnost, vysoká estetická úrove?. * Solární moduly mohou být napojeny p?ímo na ?er
SolarSafe 41 15 943K? * Kompaktní akumula?ní a ?ídící jednotka v pevném obalu. * Solární energie je uchovávaná v integrované solární baterii a je podle pot?eby postupn? uvol?ována. * Použití v kombinaci s maximáln? dv?ma solárnimi moduly, Solarsafe za?ízení


  • «« Začátek
  • « PředchozĂ­
  • 1
  • NĂĄsledujĂ­cĂ­ »
  • Konec »»


Zobrazit #  
Výsledky 1 - 20 z 20