BAHCO

Zahradní ná?adí Bahco (d?íve SANDVIK)

je renomovaná zna?ka, známá nezi profesionály od roku 1886. Dodává zahradní ná?adí, ale i profesionální ná?adí pro mnohá pr?myslová odv?tví.

 

Seřadit podle:     Zobrazit #  

Výsledky 1 - 20 z 33
JmĂŠno Cena NĂĄhled Popis
808K? Sekery pro odv?tvování a kácení. Vysoce kvalitní ocel sekery DIN 17200
2 010K? Ultralehké dvouru?ní n?žky snižující námahu a bolesti p?i dlouhodobém používání profesionálními vinohradníky, sada?i a p?i údržb? zelen?.
2 095K? Ultralehké dvouru?ní n?žky snižující námahu a bolesti p?i dlouhodobém používání profesionálními vinohradníky, sada?i a p?i údržb? zelen?.
2 170K? Ultralehké dvouru?ní n?žky snižující námahu a bolesti p?i dlouhodobém používání profesionálními vinohradníky, sada?i a p?i údržb? zelen?.
2 248K? Speciáln? vyvinuté dvouru?ní n?žky pro ovocné sady; také doporu?ovány pro údržbu zelen?.
2 429K? Speciáln? vyvinuté dvouru?ní n?žky pro ovocné sady; také doporu?ovány pro údržbu zelen?.
3 621K? Dvouru?ní n?žky pro náro?ný provoz. Ur?eny pro st?íhání silných a pevných v?tví na starých a vyzrálých stromech a kmenech vinné révy.
2 744K? Dvouru?ní n?žky s kovadlinkou pro náro?ný provoz, ur?ené do sad? a pro práce p?i údržb? zelen?. Pákový p?evod umož?uje lehký a snadný st?ih.
2 552K? Speciáln? vyvinuté dvouru?ní n?žky pro ovocné sady; také doporu?ovány pro údržbu zelen?.
2 151K? Ergonomické n?žky s oto?nou rukojetí.
2 151K? Ergonomické n?žky s oto?nou rukojetí.
1 458K? Tvar a velikost rukojetí p?isp?sobeny velikosti lidské ruky
1 458K? Tvar a velikost rukojetí p?isp?sobeny velikosti lidské ruky
1 154K? Kožený opasek s výztuží z vysokokvalitní k?že s výztuží zad pro zvýšení komfortu.
1 789K? Vysoce kvalitní n?žky na živé ploty pro profesionální použití v parcích, vinicích a zejména pro okrasné zahradnictví.
2 250K? Velmi kvalitní n?žky na živé ploty s krátkými rukoje?mi (26 cm) pro profesionální užití ve vinicích, parcích a školkách.
1 458K? Tvar a velikost rukojetí p?isp?sobeny velikosti lidské ruky
1 624K? Lehké dvouru?ní n?žky s hliníkovými rukoje?mi a dvousložkovými návleky.
1 458K? Tvar a velikost rukojetí p?isp?sobeny velikosti lidské ruky
1 456K? Rukojeti z laminátu, p?esn? p?izp?sobeny do ruky. S bezpe?nostním uzáv?rem, ovladatelným jednou rukou.
Zobrazit #  
Výsledky 1 - 20 z 33