FM-Master 2FOUNTLAVA36-10K

FM-Master 3
Zobrazit v plné velikosti


FM-Master 3

Cena za kus (kus): 5 937K?

Zeptejte se na tento produkt

InScenio – Zahradní elektrické p?ípojky

  • Pomocí zahradních elektrických p?ípojek série InScenio zajistíte organizaci veškeré zahradní a rybni?ní techniky.
  • Inteligentní stavebnicový systém nabízí možnosti napojení v p?ípad? jakýchkoli požadavk?.
  • Zapnutí a vypnutí, p?ip. regulace výkonu r?zných p?ístroj? m?že probíhat p?es

dálkové ovládání. Profesionální managenment proudu!

  • Možnost snadné instalace a dodate?ného rozší?ení i pro laiky.
  • Instalace bez zemních prací- dosažení maximální flexibility.
  • Vzhledem k možnosti napíchnutí do zem? je zajišt?no bezpe?né upevn?ní
  • P?ípojky, chrán?né proti post?iku vodou a odleh?ené na tah – pro celoro?ní použití.
  • Ideální pro dodate?nou kruhovou kabeláž na zahrad?.
  • Dálkové ovládání p?es max. 80 m p?i nerušeném dálkovém p?enosu.

p?ípojka - permanentní: 1 x 220 - 240 V

- zapnutí / vypnutí (max. 2000 W): 2x 220-240 V

1x plynule regulovatelná 40-320 WDalší kategorie


Dopl?ky, osv?tlení

Filtrace

Fólie

Fontány, chrli?e

Plastová jezírka

Údržba jezírek

?erpadla

UV lampy

Skimery

Elektrické p?ípojky

ostatní