FiltoClear 3000FiltoMatic 12000 CWS

FiltoClear 6000
Zobrazit v plné velikosti


FiltoClear 6000

Cena za kus (kus): 8 290K?

Zeptejte se na tento produkt

Filtoclear 6000 tlakový filtr. Inova?ní, efektivn? fungující série tlakových filtr? s integrovaným UVC-?istícím za?ízením. Zvlášt? optimální pro uživatele "EASY-CLEAN-TECHNOLOGIE". Uzav?ené tlakové nádrže - Filtry mohou být kompletn? pono?eny do zem? a napájet výše uložené potoky. Zne?išt?ná voda je ?erpána do t?sného, uzav?eného systému, p?i?emž m?že být namontován pracovní tlak od 5 m vodního sloupku. Zlepšené p?ed?išt?ní u Fitoclear 15000 p?es vysoce lesklou clonu uvnit? UVC-p?ed?iš?ovacího za?ízení.

 

Parametry Filtoclear 6000 tlakový filtr

Rozm?ry v mm ( pr?m. x výška) 380 x 430
Integr. UVC / p?íkon 11 W
Objem filtru v l 9
Povrch filtru 10,5 m2
Po?et filtra?ních hub - barva modrá 3
Po?et filtra?ních hub - barva ?ervená 3
Hmotnost kg 5,5
Vhodný pro rybníky s rybami 3 m3
Vhodný pro rybníky do max. 7 m3


Mohlo by vás zajímat i toto zboží

Filtocap
Filtocap
2 195K?


Další kategorie


Dopl?ky, osv?tlení

Filtrace

Fólie

Fontány, chrli?e

Plastová jezírka

Údržba jezírek

?erpadla

UV lampy

Skimery

Elektrické p?ípojky

ostatní