Zobrazit v plné velikosti


Cena za kus (kus): 109K?

Zeptejte se na tento produkt

 

Hlavními výhodami zahradního plastového obrubníku jsou:

  ?eský výrobek
 • snadná, rychlá, levná a ?istá montáž obrubník?,
 • jednoduché kotvení obrubníku, které se provádí pomocí h?eb?,
 • pevné spojení obrubník? zámkem vytvá?í kompaktní nekone?ný pás bez mezer,
 • obrubníky jsou po instalaci tak?ka NEVIDITELNÉ,
 • plná funk?nost a estetický vzhled ihned po instalaci,
 • minimální náklady na dopravu a instalaci,
 • maximální odolnost a spolehlivost,
 • dlouhodobá trvanlivost,
 • použití obrubníku v zahrad? nijak nenaruší její ráz,
 • jednoduše tvarovatelný,
 • obrubník je možno libovoln? ohýbat do oblouk?, lze tvarovat vnit?ní i vn?jší zatá?ky,
 • možnost r?zných tvar? chodník?, cest a ohrani?ení ploch,
 • použití pro všechny druhy povrch?,
 • možnost použití k rozd?lení r?zných povrch? v zahrad? (nap?. trávník – záhon),
 • možnost uložení zahradní elektroinstalace nebo vodoinstalace do obrubníku,
 • bezproblémové sekání trávníku až k okraji odd?lené plochy,
 • v p?ípad? pot?eby možnost jednoduché demontáže a op?tovného použití v libovolném novém tvaru
 • délka 1000 mm, ší?ka 85 mm, výška 100 mm
 • hmotnost jednoho kusu cca 0,9 kg