Zobrazit v plné velikosti


Cena za kus (kus): 2 744K?

Zeptejte se na tento produkt

St?ižná ?epel s teflonovou vrstvou pro ochranu proti korozi a pro snížení t?ení. Kovadlinková proti?epel z houževnatého materiálu. St?edový blokovací systém se ?ty?mi r?znými polohami v závislosti na opot?ebování st?ižné ?epele, který zabra?uje p?ílišnému a p?ed?asnému opot?ebování proti?epele, p?i zachování rovnom?rné kvality st?ihu.Další kategorie


N?žky

Ná?adí do lesa

Pily a nože