FiltoClear 15000FiltoClear 6000

FiltoClear 3000
Zobrazit v plné velikosti


FiltoClear 3000

Cena za kus (kus): 6 745K?

Zeptejte se na tento produkt

Série Filtoclear PRO

 • Inova?ní, efektivn? fungující série tlakových

  filtr? s integrovaným UVC-?istícím za?ízením.

 • Zvlášt? optimální pro uživatele Easy-Cleantechnologie.
 • Uzav?ené tlakové nádrže – Filtry mohou být kompletn? pono?eny do zem? a napájet výše uložené potoky.
 • Zne?išt?ná voda je ?erpána do t?sného,uzav?eného systému,

  p?i?emž m?že být namontován pracovní tlak od 5 m vodního sloupku.

 • Zlepšené p?ed?išt?ní u Filtoclear 15000 p?es vysoce lesklou clonu

  uvnit? UVCp?ed?iš?ovacího za?ízení.

 • Všechny tlakové filtry jsou vybaveny vícecestným ventilem k ?išt?ní a proplachování, jakožto integrovaným ?istícím mechanismem pro filtra?ní houby.
 • Dále jsou opat?eny kontrolkou k optické kontrole funkce UVC-Bitronu a kabelem délky 5 m.


Mohlo by vás zajímat i toto zboží

Filtocap
Filtocap
2 195K?


Další kategorie


Dopl?ky, osv?tlení

Filtrace

Fólie

Fontány, chrli?e

Plastová jezírka

Údržba jezírek

?erpadla

UV lampy

Skimery

Elektrické p?ípojky

ostatní